GReddy Pandem 92-98 Honda Civic Hatchback (EG) Rocket Bunny Full Wide-Body Aero Kit V1.5

GReddy SKU: GRE17050120

$5,822.58 $6,129.03 Save $306.45

Available Now!

GReddy Pandem 92-98 Honda Civic Hatchback (EG) Rocket Bunny Full Wide-Body Aero Kit V1.5

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
1992-1995 Honda Civic CX
1992-1995 Honda Civic DX
1992-1995 Honda Civic EX
1992-1995 Honda Civic LX
1992-1995 Honda Civic Si
1992-1995 Honda Civic VX